Over mij

In 2015 heb ik, Henk van der Keur, AmstelKeur opgericht. Ik heb chemie (Leiden) en moleculaire biologie (Wageningen) gestudeerd. 

In de jaren tachtig ontwikkelde ik een passie voor het documenteren van en het doen van onderzoek naar maatschappelijk gevoelige kwesties. Daar kwam een tweede passie uit voort: het schrijven van teksten, artikelen en rapporten. Al die activiteiten verricht ik in dienst van of combineer ik met mijn werkzaamheden voor het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie, stichting Laka, in Amsterdam.

Alles over kernenergie heeft mijn aandacht. Van de uraniumwinning tot de berging van hoog radioactief afval en de ontmanteling van kerninstallaties. Thema’s die mijn bijzondere aandacht hebben zijn de productie van medische isotopen met deeltjesversnellers in plaats van met kernreactoren (meer hierover kunt u hier vinden); kern(wapen)proliferatie, waarover ik een weblog bijhoud; en verarmd uranium, een kernafvalproduct dat in conventionele wapensystemen wordt toegepast. 

 

© Henk van der Keur | 2015