Hét bureau voor inhoudelijke en wetenschappelijke teksten

AmstelKeur is een tekstbureau dat is gespecialiseerd op inhoudelijke teksten. Van teksten over maatschappelijke en populair-wetenschappelijke thema’s tot bèta-wetenschappelijke en medische teksten. Variërend van webteksten tot scripties, brochures en rapporten, inclusief correctie en het herschrijven van teksten en documenten. 

AmstelKeur levert ook Engelstalige teksten en vertalingen van teksten van Engels naar Nederlands en van Nederlands naar Engels.

AmstelKeur is een eenmansbedrijf, gebaseerd op bijna 30 jaar ervaring

Heldere en begrijpelijke teksten
Teksten moeten leesbaar zijn. Dat houdt in dat zinnen grammaticaal juist zijn en een correcte spelling wordt gehanteerd. Daarnaast moet er sprake zijn van een heldere, systematische opbouw ofwel teksten met een duidelijke kop en staart. Koppen moeten beknopt zijn, direct duidelijk maken wat de essentie van het stuk is en de inhoud dekken.

Schrijven is ook redigeren. Je laat de teksten een tijdje liggen en leest ze later opnieuw en ziet fouten die tijdens het schrijven niet opvielen.

Het hanteren van een eigen taal is belangrijk. Bij veel webteksten valt op dat een groot deel uit knip- en plakwerk bestaat. Maar voor een leesbaar geheel moet men toch zelf formuleren.

AmstelKeur corrigeert en (her)schrijft teksten: van webteksten (SEO-teksten) tot scripties en wetenschappelijke en medische rapporten. Door mijn ruime ervaring met het vertalen van inhoudelijke teksten (Engels-Nederlands en Nederlands-Engels), bied ik ook deze optie aan als service.

 

© Henk van der Keur | 2015